RAVA3Pro ja Solibri yhteistyössä kohti tehokkaampaa rakennuslupaprosessia

Suomen rakennuslupaprosessi mullistuu, kun uusi rakentamislaki tulee voimaan vuonna 2025 ja tekee rakennuslupaprosessista tietomallipohjaisen 1.1.2026 alkaen. Tämän siirtymän tekevät mahdolliseksi RAVA3Pro-hankkeen tietomallimääritykset ja tarkastussäännöt, joiden päätoteuttaja oli Solibri.

RAVA3Pro oli Helsingin kaupungin johtama ja valtionvarainministeriön rahoittama kehityshanke, jossa oli mukana 23 kuntaa. Se tähtäsi kuntien rakennusvalvonnan sähköisen lupaprosessin edelleen kehittämiseen ja tietomallien tarkastamisen automatisointiin.

Merkittäviä etuja koko toimialalle

Tietomallien käyttö 2D-suunnitelmien sijaan tarjoaa monia etuja rakennuslupaprosessille. Yksi suurimmista on suunnitelmien automaattinen tarkastus, joka vapauttaa lupaviranomaisten aikaa manuaalisesta työstä enemmän arvoa tuottaviin tehtäviin. RAVA3Pro tuotti myös suunnittelijoille välineet tarkastaa suunnitelmansa ennen rakennusluvan hakemista.

RAVA3Pron merkitys ei rajoitu vain rakennuslupavaiheeseen. Tietomallipohjainen rakennuslupa edistää mallinnuksen kattavaa käyttöönottoa Suomen kiinteistö- ja rakennusalalla.

Rakennusten tietomalleista on tulossa digitaalisten kaksosten runko, johon kaikki suunnittelun, hankinnan, rakentamisen ja kiinteistönpidon tiedot kiinnittyvät. Tällöin mallinnus alkaa todella tuottaa arvoa automatisoimalla tiedonhallintaa elinkaaren mittaisesti.

Lakitekstistä automaattisia tarkastussääntöjä

RAVA3Pro ei ollut Solibrin ensimmäinen kosketus tietomalleihin rakennuslupavaiheessa. Pia Nitz, Senior BIM Specialist, oli aloittanut työn jo vuonna 2017 Järvenpään kaupungin mallipohjaisen rakennusluvan kokeiluhankkeessa. Työ jatkui RAVA- ja RAVA2-projekteissa. Tuloksena oli muun muassa RH-lomakkeen tietojen automaattinen tarkistus.

Nitz korostaa, että lakitekstin muuttaminen automaattisen tarkastuksen säännöiksi ei ollut helppo tehtävä.

”Päätimme asiatuntijaryhmän kanssa ne käyttötapaukset, joita tulisimme tarkastamaan”, Nitz kertoo ”Kävimme läpi rakennuslakia ja valitsimme tarkastelun pääkohdiksi esteettömyyden, turvallisuuden ja muutamia äänieristykseen ja sisäolosuhteisiin liittyviä asioita.”

Suomessa rakennustyyppi vaikuttaa rakennuksen sisältämien tilojen vaatimuksiin. Esimerkiksi wc-tilalle asunnossa ja toimistossa on erilaiset määräykset. Tämä kasvattaa tarkastussääntöjen lukumäärää. Niitä syntyi lopulta yhteensä noin kolmesataa.

RAVA3Pro ja Solibri yhteistyössä kohti tehokkaampaa rakennuslupaprosessia

Yleispätevät säännöt kaikkien ohjelmistokehittäjien käyttöön

Nitz toteaa, että kaikkia lupaan liittyviä tarkastuksia ei pystytä vielä automatisoimaan. Lakiteksti ei ole aina yksiselitteistä, ja esimerkiksi palomääräykset ovat monitasoisia. Näin ollen automatiikka ei vielä korvaa asiantuntijoiden tekemää tarkastelua monimutkaisimmissa tapauksissa.

Nitz painottaa, että tarkastusmäärityksetovat yleispäteviä, toisin sanoen niitä voivat hyödyntää kaikki ohjelmistokehittäjät. Solibri Officen käyttäjät ovat jo saaneet ne käyttöönsä.

Solibri tarjoaa käyttäjilleen yksinkertaisia sääntöjä pidemmälle meneviä tarkastustapoja. RAVA3Pron tuottamat määritykset eivät täysin hyödynnä Nitzin mukaan näitä Solibrin hienouksia, mutta kattavat riittävästi rakennuslupavaiheen tarpeet.

Standardien rajat tulivat vastaan

Jotta tietomallien sisältämä informaatio olisi ohjelmistoilla automaattisesti tarkastettavaa, mallien tiedon on oltava vakiomuotoista, koneluettavaa. Vaikka tietomallintamiseen on olemassa useita standardeja, tietosisällön vakiointiin ei kuitenkaan ole ollut riittävän tarkkoja määrityksiä. Tämän vuoksi RAVA3Pro joutui määrittelemään niitä itse.

Tietomallien siirtoon rakennusvalvontaan on Suomessa ja monissa Euroopan maissa valittu IFC-tiedostomuoto. Se on sovelluksista ja niiden versioista riippumaton, eräänlainen tietomallien pdf-tiedostomuoto, kuten Nitz luonnehtii.

Solibri tuotti IFC4:ää varten tarkastuksen edellyttämät määrittelyt niin sanottuina Property Setteinä. Nitz mainitsee, että IFC4 kaipaa vielä lisää määrityksiä, joiden tarpeesta projektiryhmä on raportoinut buildingSMART Internationalille.

Vaikka Suomessa rakennuslupa myönnetään arkkitehtisuunnitelmien perusteella, hanke laati määrittelyt myös LVI- ja rakennemallien tietorakenteiden tarkastamista varten. Kaikkien mallien määritykset nojautuvat kansallisiin nimikkeistöihin.

RAVA3Pro ja Solibri yhteistyössä kohti tehokkaampaa rakennuslupaprosessia

Solibrin asiantuntemus tarjosi vankan perustan

Anna-Riitta Kallinen, RAVA3Pron projektipäällikkö, näkee hankkeen tulokset välttämättömiksi uuden rakentamislain toteuttamiselle. Ensimmäistä kertaa kaikkien saatavilla ovat yhdessä sovitut kansalliset tarkastussäännöt.

Kallinen korostaa, että Solibri valittiin asiantuntijaksi laadullisin kriteerein kilpailutuksen kautta. Yhtiön vahvuuksia ovat vuosikymmenten mittainen kokemus ja luotettavuus. Solibrilla on vankka asema Suomessa ja sen ohjelmistoista on tullut BIM-laadunhallinnan standardivälineistöä.

”Solibrin Pia Nitz on alansa huippuasiantuntija”, Kallinen toteaa. ”Hän tuntee tietomallintamisen ja on lainsäädäntöosaaja.”

Kallinen kertoo, että RAVA3Pro on herättänyt kiinnostusta myös kansainvälisesti, etenkin EU:n alueella. Solibri on mukana ACCORD Horizon Europe-hankkeessa, joka tähtää EU-tasolla mallipohjaiseen rakennustarkastukseen. RAVA3Pro:n kokemukset ja tulokset ovat hankkeelle hyvä mittapuu.

Innostunut vastaanotto

Matti Jaatinen, Solibrin Country Manager, on jatkuvasti yhteydessä yrityksen suomalaisiin asiakkaisiin. Hän sanoo, että ei ole urallaan nähnyt yhtä suurta innostusta kuin nyt, kun tietomallien tarkastussäännöt on julkaistu. Siitä huolimatta mallintaminen herättää edelleen huolta joissain asiakkaissa.

”Kaikki eivät tähän mennessä ole nähneet mallintamisen arvoa, mutta uskon, että jatkossa kaikki tilaajat ja omistajat haluavat tietomalleja oletusarvoisesti”, Jaatinen toteaa.

Jaatisen mukaan mallintaminen palvelee koko rakennuksen elinkaarta lupavaiheesta purkamiseen. Hän pitää tärkeänä kiertotalouden periaatteiden viemistä käytäntöön, ja siinä mallintaminen on lähestulkoon välttämätöntä. Kuvaavaa on, että jotkut yritykset ovat tehneet jopa purettavasta rakennuksesta tietomallin.

Uusi rakentamislaki edellyttää, että rakennuksesta ja rakennuspaikasta vaaditaan ilmastoselvitys, joka kattaa kaikki vaiheet raaka-aineiden hankinnasta jätteiden käsittelyyn. Mallintaminen tuo apua tähänkin tehtävää.  Jaatinen mainitsee, että Solibri Office mahdollistaa nyt rakennuksen hiilijalanjäljen laskennan tietomallista.

Mitä seuraavaksi?

Kallinen ja Nitz myöntävät, että työtä on edelleen jatkettava, jotta rakennuslupaprosessi voidaan täysin automatisoida. Esimerkiksi asemaakaavamääräysten mukaan ottaminen olisi tarpeen. RAVA3Pro on kuitenkin jo suuri harppaus ja sen tulokset ovat vietävissä käytäntöön välittömästi.

Solibri Office-käyttäjät voivat ladata tarkastussäännöt Solibrin palvelimelta ja tarkistaa malliensa määräystenmukaisuuden missä suunnittelun vaiheessa tahansa.

Solibri Inside mahdollistaa saman Archicad-, Allplan- ja Vectorworks-ohjelmistoissa, ja vastaava toiminnallisuus on suunnitteilla Autodesk Revitiin.

Solibri tulee tarjoamaan pilvipalveluna säännöstöt verkkoportaaleille, kuten Lupapiste-palvelulle. Tällöin suunnittelijat voivat ladata IFC-mallinsa verkkopalveluun ja saada raportin havaituista poikkeamista käyttämättä muita ohjelmistoja.

Lisätietoja RAVA3Pro-hankkeesta ja sen tuloksista on osoitteessa www.rava3pro.fi.