Tuotteet

Tietomallien laatu hallintaan Solibrilla

Sopivan työkalun löytyminen rakennushankkeen jokaiseen rooliin nostaa tietomallien laadunvarmistuksen täysin uudelle tasolle. Solibrilla varmistat, että tieto kulkee saumattomasti suunnittelupöydältä työmaalle ja takaisin. Ei enää kompastuskiviä – rakentamisen tulevaisuus on täällä.

Suunnittelutyössä Solibri on laadunvarmistuksen portinvartija, joka yhdistää kaikki eri toimialojen tietomallit ja mahdollistaa edistyksellisen mallintarkastuksen ja laadunvarmistuksen. Solibrin avulla BIM-managerit, insinöörit, suunnittelijat ja muut asianosaiset voivat tehdä tehokasta yhteistyötä ja vaivattomasti ratkaista mahdollisia vastaantulevia ongelmia.
Tieto on saumattomasti saatavilla myös työmaalla, jossa työnjohtajien on helppo tarkastella malleja ja hyödyntää niiden sisältämiä tietoja paitsi määrälaskelmissa, myös lukuisissa muissa tehtävissä. Urakoitsijat ja muut asianosaiset hyötyvät Solibrin maksuttomasta versiosta, jolla kuka tahansa voi tarkastella tietomallia ja siitä tarvitsemiaan tietoja ajasta ja paikasta riippumatta.

Solibri subscription plans

Solibri sinulle
Solibri Office kokoaikaiseen käyttöön yhdelle nimetylle käyttäjälle
Hanki Solibri sinulle
Täydellinen
  • Pienille yrityksille
  • Aktiivisille käyttäjille
  • Yksittäisille projekteille
Solibri tiimillesi
Solibri Office tai Site kokoaikaisesti 2-70 rinnakkaiselle käyttäjälle
Hanki Solibri tiimillesi
Täydellinen
  • Keskikokoisille yrityksille
  • Vaihtuvalle käyttäjämäärälle
  • Kustannustehokkaaseen työskentelyyn
Solibri suurelle yritykselle
Solibri Office kokopäiväiseen käyttöön rajattomalle määrälle käyttäjiä
Hanki Solibri Enterprise
Täydellinen
  • Isoille rakennusprojekteille
  • Suurelle käyttäjämäärälle
  • Työnkulkuihin projektien alusta loppuun

Sopiva työkalu sopivaan työhön – Solibrilla takaat laadun hankkeen jokaisen osapuolen kesken.

Solibri
Anywhere
Solibri
Site
Solibri
Office
Mallien katselu
Ilmoitusten luonti, kommentointi ja muokkaus
Ilmoitusten BCF Live Connector -siirto
Merkintöjen ja mitoitusten käyttö
Luokittelujen käyttö
Usean IFC-tiedoston yhdistäminen
BCF Live -ilmoitusten luonti
Luokittelujen luonti
Määrälaskennat ja muu mallista saatava tieto
Solibrin räätälöiminen Solibri Developer Platformin kautta
Mallien tarkistus
Sääntöjen räätälöinti
Autorun-lisäosan käyttö
Käyttäjämäärien joustava skaalaus