Product page icon

Solibri Anywhere

Saumattoman ja avoimen tiedonkulun kannattajina me Solibrilla uskomme, että korkealaatuisen tiedon tulisi olla vaivattomasti saatavilla kaikille, jotka sitä rakennushankkeessa tarvitsevat. Siksi tarjoammekin Solibri Anywhere -katseluversiotamme maksutta jokaiselle.

Heille, joiden tarvitsee seurata rakennushanketta

Jokaisessa rakennushankkeessa on niitä, jotka suunnittelevat ja koordinoivat sekä niitä, jotka hoitavat varsinaisen rakentamisen, minkä vuoksi olennaisen tiedon tulee löytää tehokkaasti tiensä myös rakennustyömaalle. Mutta tiedon tarve ei lopu siihen.

Rakennustyömaan ulkopuolella on osapuolia, joiden täytyy päästä seuraamaan tietomallien ja hankkeen kehitystä. Tietomalleista on valtavasti hyötyä myös rakennusvaiheen jälkeen, jos niiden sisältämää tietoa jaetaan koko rakennuksen elinkaaren ajan hyödyntäen esimerkiksi rakennusaikana määriteltyjä informaation talteenottoja ja luokituksia.
Solibri Anywhere mahdollistaa tämän tiedon saamisen ulos suoraan tietomalleista, jolloin voidaan varmistua sen ajantasaisuudesta ja tieto saadaan aina helposti sitä tarvitsevien saataville.

Heille, jotka tekevät

Rakennustyömaan työtehtävät on usein jaettu lukuisten eri tiimien tai alihankkijoiden kesken niin, että jokainen keskittyy omaan osoitettuun tehtäväänsä. Sitä varten tarvitaan vaivattomia tapoja nähdä vain kullekin tapaukselle olennainen tieto, jotta työt saadaan mahdollisimman hyvin tehtyä ilman sekaannuksia tai viivästyksiä.
Product image 4