Product page icon

Solibri Site

Työmaalla ei tarvita täyttä arsenaalia toiminnallisuuksia. Tärkeämpää on, että rakennusaikaisilla informaatiotyökaluilla olennainen tieto löytyy tarvittaessa helposti ja nopeasti. Tähän tarvitaan Solibri Site.

Heille, jotka pistävät tapahtumaan

Työnjohtajien ja muiden rakennusaikaisissa vastuurooleissa työskentelevien täytyy voida varmistua siitä, että tekeillä olevan rakennuksen suunnitelmat ovat rakentamiskelpoisia. Solibrin ansiosta tieto kulkee saumattomasti toimistosta työmaalle ja takaisin, sillä sen avulla tietomalleja voidaan tarkastella ja kommentoida suoraan työmaalla. Näin kommunikointi suunnittelijoiden ja BIM-managerien kanssa on sujuvaa. Lisäksi voit hakea kaiken työmaalla tarvittavan tiedon suoraan tietomalleista ilman tietojen siirtoa käsin, saati tarvetta kynälle ja paperille. Rakennustyömaiden todellinen digiaika on täällä.

Heille, jotka tekevät määrälaskentaa

Jotta työmaata voidaan johtaa kunnolla, luotettava tieto tarvittavista materiaalimääristä on elinehto, ja Solibrilla se on helpompaa kuin koskaan. Emme tarjoa vain määrälaskentaa, vaan paljon enemmän – joustava informaation talteenoton toiminnallisuutemme mahdollistaa tiedon jalostamisen kulloinkin sopivaan muotoon. Saat kaiken tarvitsemasi tiedon ulos suoraan tietomalleista, suoraan työmaalla, juuri silloin kun sitä tarvitset. Tämän lisäksi voit merkitä ja jäsentää malleja luokittelemalla niiden sisältämiä komponentteja tarkoituksenmukaisilla tavoilla. Luokitteluja voidaan käyttää sekä laaduntarkastusten ajamiseen että kommunikoinnin helpottamiseen – niiden avulla voidaan esimerkiksi keskittyä vain tiettyyn aihealueeseen, kuten ilmanvaihtoon, ikkunoihin, sähköjärjestelmiin tai mihin tahansa muuhun tietomallin sisältämään tietoon. Informaation talteenotto yhdessä luokittelujen kanssa luo valtavan tehokkaan yhdistelmän, jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia työskentelytapoihin hankkeissasi.
Product image 4