23.1.2008: Building Systems, Wanha Satama, Helsinki


BUILDING SYSTEMS on yksipäiväinen tapahtuma talotekniikan suunnittelijoille ja LVISKA-suunnittelusektorista kiinnostuneille asiantuntijoille ja päättäjille.

Tapahtuma tarjoaa talotekniikan suunnittelusektorilla toimiville asiantuntijoille ajankohtaista tietoa asuin- ja toimitilarakentamisen teknisistä ratkaisuista ja uusimmista innovaatioista.