26.11.2007: SAFA & ATL: Tietomalli käytännön työvälineenä

T I E T O M A L L I - käytännön työvälineenä
Pääpostin auditorio, Mannerheiminaukio 1 B, Helsinki

Maanantaina 26.11.2007, klo 12:00 – 18:00

12.00-    Ilmoittautuminen ja kahvi

12.15-   Tietomallivaatimukset ja niiden tulkinta, case Senaatti-kiinteistöt
             * tutkimusprofessori, Tkt Arto Kiviniemi, VTT
             * arkkitehtitoimisto N.N. (klo 13.15)

13.30-    Elinkaariajattelun totetutuminen tietomallintamisessa
             * tutkija Jiri Hietanen, Rakennustuotannon ja -talouden laitos, TTY

14.30-    Tietomallisuunnittelun sopimustekniset kysmykset
             * toiminnanjohtaja Vesa Juola, Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL

15.00 -   Kahvitauko
             * Kahvit tarjoaa Autodesk, M.A.D. Oy ja Solibri Oy

15.30 -   Tietomalli käytännön työvälineenä hankkeessa
             * pääsuunnittelussa - Harri Laine, arkkitehti SAFA
             * arkkitehtisuunnittelussa - Tarmo Peltonen, LSV
             *rakennesuunnittelussa - Finnmap, Juha Valjus
             * Laadunvarmistus ja tietomalien yhdistäminen -
             case Senaatti-kiinteistöt- toimitusjohtaja Heikki Kulusjärvi Solibri Oy
             * kansainvälisesti - arkkitehti SAFA Tom Cederqvist, CEJ Arkkitehdit Oy

             keskustelua

18.00    Tilaisuus päättyy