Bim on täällä

 

Suunnittelun painopiste muuttuu – oletko mukana tulevaisuuden hankkeissa?

BIM on täällä


Rakennusalan johtavat ohjelmisto- ja palvelutoimittajat järjestivät vuoden valtakunnallisesti merkittävimmän BIM-tapahtuman BIM on täällä 1.2.2012 Jyväskylässä ja 13.2.2012 Oulussa. Tapahtumissa esitettiin konkreettisesti ilman juhlapuheita kuinka suunnittelu tietomallihankkeessa tapahtuu, kuinka eri suunnittelualojen yhteistyö toimii ja kuinka kiinteistöjen omistajat, rakennusliikkeet ja suunnittelijat hyötyvät tietomallintamisesta.

Tästä voit ladata tapahtumien esityksiä.

icon Bim on täällä - Gravicon Oy Modelspace-esittely

icon Bim on täällä - Kopio Niini

icon Bim on täällä - Tocoman

icon BIM ja CADS Planner

icon Solibri Model Checker esittely 2012 BIM on Täällä Hand-Out

icon buildingSMART esittely BIM on täällä tapahtumassa

icon buildingSMART - Mihin tietomallintaminen on menossa

 

Rakennusten tietomallintaminen on toimintatapa, joka tekee rakennusten suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta tehokkaampaa ja tuottavampaa. Tämä edellyttää uuttaa tapaa suunnitella ja uudenlaista yhteistyötä rakennushankkeen osapuolten kesken. Tietomallintaminen ja IFC-pohjainen tiedonsiirto mahdollistavat tietomallien yhteiskäyttöisyyden ja jakamisen hankkeen osapuolien välillä. Tällöin keskeistä on tietomalliosaaminen, laadukkaiden tietomallien tuottaminen ja tahto yhteistyöhön.

Suomessa on laaja ymmärrys tietomallintamisesta yleisellä tasolla, saatavilla kattava joukko tietomallinnusvälineitä ja kokemusta käytännön projekteista. 27.3.2012 Suomessa julkaistaan - ensimmäisenä maana maailmassa - Kansalliset Tietomallivaatimukset. Tällöin meillä on myös yhteinen tapa toimia. Tapa, jonka rakennusala on määrittänyt parhaaksi tavaksi toimia tietomallihankkeissa. Tapa, jota tullaan noudattamaan laajasti.

Rakennusalalla ajaudutaan kuitenkin jo kohti tilannetta, jossa suunnittelijakunta jakautuu niihin, jotka hallitsevat rakennusten tietomallintamisen ja korkealaatuisen suunnittelun, sekä niihin, jotka eivät kehitä tietomallintamisen vaatimaa osaamista. Viimeksimainitut yritykset rajaavat näin itsensä ulos uusista merkittävistä suunnittelukohteista.

 

Vielä ehdit BIM-junaan. Tervetuloa joukkoomme.

 

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä:

Gravigon Kopioniini Cads Planner M.A.D. Solibri Tekla