Pohjoismaisen tason kumppanuussopimus Cad-Q:n ja Solibrin välillä

 

LEHDISTÖTIEDOTE CAD-Q/SOLIBRI, Helsinki 2012-01-23

Pohjoismaisen tason kumppanuussopimus Cad-Q:n ja Solibrin välillä tarjoaa uusia mahdollisuuksia ja parantaa tietomallien laatua


Cad-Q, Pohjoismaiden johtava suunnitteluohjelmistojen toimittaja ja kehittäjä, ja Solibri Oy, tietomallien analysoinnin ja tarkastamisen edelläkävijä, ovat allekirjoittaneet sopimuksen teknologioidensa integroinnista kokonaisvaltaiseksi tietomallipohjaiseksi toimintatavaksi ja yhteistyöstä BIM:n* ja IFC:n** osalta Pohjoismaissa.

Cad-Q ja Solibri ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jolla:

•    Varmistetaan teknologian paras mahdollinen hyödyntäminen BIM tietomallinnushankkeissa rakennusalalla.
•    Cad-Q hyödyntää Solibri -teknologiaa päätuotteissaan ja vahvistaa tietomallinnuksen erikoisosaamistaan kaikissa Pohjoismaissa.
•    Solibri tukee Cad-Q:n tuotekehitystä IFC-standardien implementoinnissa Cad-Q:n koko tuotevalikoimaan.
•    Tuetaan rakennuksen elinkaarimallia suunnittelusta käyttöönottoon ja ylläpitoon (FM) perustuen puolueettomiin formaatteihin.
“Yhteistyö Solibrin kanssa tulee kasvattamaan kykyämme tukea monimutkaisia tietoprosesseja rakennusalalla”, sanoo Cad-Q pääjohtaja Rolf Kjærnsli. ”Olemme Pohjoismainen IT – järjestelmätoimittaja, joka kykenee tarjoamaan ratkaisut ja tuen rakennusten tietomallien ja elinkaarimallien erilaisiin vaiheisiin ja vaatimuksiin. Olemme vakuuttuneita, että yhteistyön myötä saamme markkinoille entistäkin parempia työkaluja vastaamaan rakennuksen tietomallien korkeisiin laatuvaatimuksiin. Cad-Q tukee avoimia laatustandardeja ja IFC:tä, joilla edistetään tiedonkulkua koko rakennuksen elinkaaren ajan. Kasvava kysyntä ja vaatimukset kiinteistöjen omistajien taholta on haaste, jonka otamme vakavasti”, hän jatkaa.

Solibri kehittää ja markkinoi ratkaisuja, jotka parantavat rakennusten tietomallien laatua ja tekevät koko rakennushankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheista tehokkaamman. Yrityksellä on laaja-alainen tieto mallipohjaisesta suunnittelusta ja se on edelläkävijä tämän toimintatavan soveltamisesta rakennusteollisuuteen. Solibri Model Checkerin ja sen myötä tulevilla laadunvarmistus/-valvontamenetelmien avulla asiakas säästää aikaa ja rahaa hyödyntäessään laadukasta tietomallia ja saaden näin nopean tuoton investoinnilleen. Ratkaisu analysoi rakennusten tietomallien eheyden, laadun ja fyysisen turvallisuuden helposti ja visuaalisesti.

”Olemme tyytyväisiä, että Cad-Q on valinnut teknologiamme osaksi heidän tietomallinnus tarjontaansa ja että he jakavat näkemyksemme tehokkaasta ja virheettömästä suunnitteluprosessista.  Uskomme Cad-Q:n osaamiseen ja kykyyn toimittaa kattavia tietomalliratkaisuja asiakkaille mahdollistaen suunnittelun ja korkealaatuisten kiinteistöjen ylläpidon haaskaten mahdollisimman vähän työtunteja, energiaa ja materiaalia”, sanoo Solibrin toimitusjohtaja Heikki Kulusjärvi.

Lisätietoja:
Rolf Kjærnsli, pääjohtaja Cad-Quality AB/AS/Oy, +47 915 75 961,  [email protected]
Heikki Kulusjärvi, toimitusjohtaja, Solibri Oy, +358 10 5486800, [email protected]
Kai Helistén, toimitusjohtaja, Cad-Quality Finland Oy, +358 400 430 893, sähköposti: [email protected]

■■ Cad-Q on Pohjoismaiden johtava suunnittelu- ja kehitysohjelmistojen toimittaja. Ohjelmistot pohjautuvat toimialaosaamiseen ja kokemukseen asiakkaiden tarpeista ja käytännöistä. Tarjonta sisältää suunnittelu- ja tiedonhallintaprosesseihin liittyvien kehityksen ja työmenetelmät sekä järjestelmien toteutuksen ja tuen. Asiakkaamme toimivat valmistavan teollisuuden, rakennusteollisuuden, kiinteistöhallinnan ja -johtamisen ja julkisen sektorin aloilla. Cad-Q on perustettu vuonna1989 ja se työllistää tällä hetkellä noin 230 työntekijää 20 toimistossamme Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Tanskassa. Cad-Q on osa Tukholman pörssiin (OMX Nordic List, Small Cap) listattua Addnode Group AB:ta. Lue lisää www.cad-q.com ja www.addnode.com

■■ Solibri Oy on maailman johtava tietomallien  laadunvarmistuksen ja –tarkistuksen toimittaja, tarjoten työkaluja tietomallien laadunvarmistukseen, vaatimustenmukaisuuden tarkistamiseen, suunnitteluprosessin koordinointiin, suunnittelun analysointiin ja tarkasteluun sekä rakennusmääräysten tarkistamiseen. Solibrin visio on tarjota laadunvarmistusratkaisuja jotka parantavat tietomallipohjaisten suunnitelmien laatua ja tekevät koko suunnitteluprosessista tuottavamman ja kustannustehokkaamman. Solibrin asiakkaina on merkittäviä kiinteistöjen omistajia, rakennusyrityksiä, arkkitehti- ja insinööritoimistoja 65:ssä eri maassa.
Lue lisää www.solibri.com


*BIM = Building Information Modeling; Rakennusten tietomallinnus
**IFC = Industry Foundation Classes; kansainvälinen standardi tietojen esittämiseen ja jakamiseen