Solibri esittelee uuden ohjelmistoversion Solibri Model Checker v8

Julkaisuvapaa

Solibri esittelee uuden ohjelmistoversion Solibri Model Checker v8, jossa pääpaino on laadunvarmistuksen tehostamisessa ja helppokäyttöisyydessä

Solibri Oy julkaisee johtavasta tietomallipohjaisesta laadunvarmistusratkaisusta uuden version. Solibri Model Checker v8 esittelee ainutlaatuiset toimintatavat tietomallien helppoon askel-askeleelta tapahtuvaan laadunvarmistukseen.

 

Solibri Oy, uusien tietomalli-innovaatioiden luoja, asettaa jälleen riman uudelle tasolle esittelemällä helpon ja luotettavan askel-askeleelta tehtävän laadunvarmistuksen

”Tietomallinnus leviää yhä laajemmalle tavoitellen parempia, toimivampia ja energiatehokkaampia rakennuksia, taloudellisempia suunnitteluratkaisuja, tehokkaampaa rakentamista ja kestävää kehitystä. Nämä päämäärät edellyttävät, että eri osapuolien asettamiin tavoitteisiin päästään ja että voidaan todentaa suunnittelun ja rakentamisen laadun olevan näiden tavoitteiden mukainen.” toteaa Heikki Kulusjärvi, Solibri Oy:n toimitusjohtaja.

”Tietomallivaatimukset, kuten YTV2012, on laadittu kasvavaan tarpeeseen. Solibri Oy tarjoaa rakennusalalle parhaan saatavilla olevan tietomallien laadunvarmistusmenetelmän, Solibri Model Checkerin, jonka avulla parannetaan suunnitelmien laatua ja tehostetaan rakentamisvaihetta. Haasteena on kuitenkin tähän saakka ollut, että käytännöllisen ja toistettavan laadunvarmistusprosessin toteuttaminen on vaatinut melkoisesti erityisosaamista ja kokemusta. Olemme erityisen ylpeitä voidessamme esitellä SMC v8:n koska se ratkaisee edellä mainitun ongelman tarjoamalla käyttäjälle askel-askeleelta tuen laadunvarmistukseen. Sen avulla on mahdollista suorittaa systemaattista laadunvarmistusta varsin helposti projektista toiseen.” toteaa Heikki Kulusjärvi.

Helppo, tehokas ja tarpeen mukaan räätälöitävä laadunvarmistus

“Uuden version myötä ohjelmiston käyttäjät voivat määrittää kuinka laadunvarmistustehtävät suoritetaan, luoda luotettavat ja käyttökelpoiset raportit ja kommunikoida niistä projektin muiden osapuolien kanssa. Näin projektin osapuolet voivat käyttää Solibri Model Checkeriä tehokkaana kommunikointi- ja yhteistyöympäristönä. Esittelemme myös, ensimmäisinä alalla, tietomallien laatumittarit ja –raportoinnin joiden avulla saadaan nopeasti ja helposti kokonaiskäsitys tietomallien laadusta projektista toiseen.” jatkaa Kulusjärvi.

Lisätietoja saa:

Heikki Kulusjärvi Jaakko Jauhiainen
Toimitusjohtaja Myyntijohtaja
+358 50 3684 637 +358 400 448 913
[email protected] [email protected]

Solibri Oy

Solibri Oy on johtava tietomallien laadunvarmistus- ja analysointiratkaisujen toimittaja. Yritys tarjoaa työkaluja tietomallien laadunvarmistukseen, vaatimustenmukaisuuden tarkistamiseen, suunnitteluprosessin koordinointiin, suunnittelun analysointiin ja tarkasteluun, sekä rakennusmääräysten tarkistamiseen. Solibrin laadunvarmistusratkaisut  parantavat tietomallipohjaisten suunnitelmien laatua ja tekevät rakennushankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheista tuottavamman ja kustannustehokkaamman.

Solibri Model Checker on ainoa markkinoilla oleva tuote, joka tukee tietomallien tehokasta laadunvarmistusprosessia ja tarkastaa mm. YTV2012-vaatimukset tietomallien osalta.

Solibrin asiakkaina on merkittäviä kiinteistöjen omistajia, rakennusyrityksiä, arkkitehti- ja insinööritoimistoja 70 eri maassa.