Solibri julkaisee Solibri Model Checker v6:n ja Informaation talteenoton (ITO)

Solibri Oy, johtava tietomallien laadunvarmistustoimittaja, on julkaissut uuden Solibri Model Checker v6 -version, joka sisältää uusien tietomallien tarkastussäännöstöjen lisäksi kaksi uraa uurtavaa ja merkittävää innovaatiota: Informaation Talteenoton (ITO) ja tuen avoimelle OpenBIM Collaboration prosessille.

Julkaisuvapaa

Solibri tuo markkinoille rakennusten tietomallien Informaation talteenoton (ITO) ja OpenBIM Collaboration Process -tuen uudessa Solibri Model Checker v6 -versiossa.

 

Helsinki ja Scottsdale, Arizona, USA, 11 Toukokuuta 2010

Solibri Oy, johtava tietomallien laadunvarmistustoimittaja, on julkaissut uuden Solibri Model Checker v6 -version, joka sisältää uusien tietomallien tarkastussäännöstöjen lisäksi kaksi uraa uurtavaa ja merkittävää innovaatiota: Informaation Talteenoton (ITO) ja tuen avoimelle OpenBIM Collaboration prosessille.

Informaation talteenotto (ITO, englanniksi Information Takeoff) – Tietomallien joustava ja tehokas hyödyntäminen

ITO tekee ensimmäistä kertaa mahdolliseksi rakennusten tietomallien informaation laajan hyödyntämisen ja analysoinnin. ITO mahdollistaa käytännössä minkä tahansa tiedon louhinnan (’data mining’) tietomalleista reaaliaikaisesti ilman ohjelmointia tai erityiskoulutusta sekä tiedon siirtämisen käyttäjän itsensä määrittelemiin raportteihin.

”Olemme erittäin tyytyväisiä ja innostuneita voidessamme esitellä ensimmäisenä maailmassa ITO-toiminnallisuuden Solibri Model Checker v6:ssa. Olemme nähneet kuinka 3D-informaatio voidaan visualisoida ja toisaalta miten rakennusten tietomalleja hyödynnetään määrälaskennassa. Kysyimme itseltämme mitä jos voisimme visualisoida kaiken tietomallissa olevan tiedon ja ottaa talteen mitä tahansa tietoa, muutakin kuin määrätietoa?” sanoo Solibri Oy:n toimitusjohtaja Heikki Kulusjärvi.

”Vastauksesi rakensimme Informaation talteenoton. Siinä minkä tahansa käyttäjää kiinnostavan tiedon saa esille, sen voi visualisoida ja raportoida samantien” jatkaa Heikki Kulusjärvi.

ITO:a voidaan käyttää lukemattomiin tarkoituksiin määräluetteloista automaattiseen pinta-alojen laskemiseen tai jopa rakennuksen materiaalien hiilijalanjäljen laskennassa. ITO:n avulla tiedon käyttäjä määrittelee itse tietotarpeensa, kerää tämän tiedon ja siirtää sen itse määrittelemiinsä raporttipohjiin. ”On todennäköistä, että asiakkaamme keksivät ITO:lle lukuisia käyttötapoja joita emme ole osanneet kuvitellakaan toiminnallisuutta rakentaessamme.” toteaa Heikki Kulusjärvi.

“Solibri Model Checker v6:n avulla kiinteistöjen omistajat, rakennusliikkeet, arkkitehdit ja insinöörit voivat hyödyntää tietomallien tietoja yrityksen liiketoimintaprosesseissa” jatkaa Heikki Kulusjärvi.

OpenBIM Collaboration Prosessi – Solibri esittelee avoimen BIM Collaboration Format standardin (BCF)

OpenBIM Collaboration Prosessi on uraa uurtava tapa käyttää avointa standardia suunnittelun koordinoinnissa suunnittelijoiden ja suunnitteluohjelmistojen välillä.

Ajatus esiteltiin ensimmäisen kerran buildingSMART yhteisölle noin vuosi sitten Solibrin ja Teklan toimesta ja varsinainen julkistaminen tapahtui 6.5.2010.

Standardi määrittelee käytännössä tavat, joilla suunnittelijat ja rakennushankkeiden sidoryhmät voivat jakaa viestejä, tehtäviä, näkymiä ja kuvia valituista tietomallien komponenteista keskenään. Viestien avulla suunnittelija identifioi ja näkee tietomallin komponentit samasta näkökulmasta kuin viestin lähettäjä ja voi muuttaa suunnitelmaansa tarpeen mukaan tai vastaavasti kommentoida asiaa.

Yhteistoiminta tällä tasolla parantaa dramaattisesti suunnittelun koordinointia ja Solibri Model Checkerin löytämien tietomallin ongelmakohteiden korjausta, koska suunnitteluohjelma pystyy identifioimaan tarvittavat komponentit.

Suunnittelun työnkulun tehostaminen ja yhteistoiminta rakennushankkeissa

Jonathan Widney, Solibrin Pohjois-Amerikan toimiston johtaja toteaa, että ”Solibri Model Checker v6 on erityisen merkittävä, koska se avaa täysin uusia mahdollisuuksia mallien analysoinnille ja yhteistyölle sekä suunnittelun koordinoinnille suunnittelusta toteutusvaiheeseen ja ylläpitoon. Konseptina ITO on äärimmäisen selkeä ja looginen. On innostavaa tarjota rakennussektorille ja asiakkaillemme näin hyödyllinen ja käyttökelpoinen toiminnallisuus ensimmäisenä yrityksenä maailmassa ja nähdä sen tuomat konkreettiset liiketoimintahyödyt”.

”Uusin Solibri Model Checker v6 osoittaa taas kerran Solibrin sitoutuneisuutta avoimille standardeille ja tietomallihankkeiden yhteiskäyttoisyydelle. OpenBIM Collaboration prosessin kehitystyö on tästä mainio esimerkki.

Solibri Oy

Solibri Oy on maailman johtava rakennusten tietomallien laadunvarmistus- ja analysointiohjelmistojen toimittaja.

Solibri kehittää ja markkinoi ohjelmistoja, jotka parantavat merkittävästi rakennusten tietomallien ja suunnitelmien laatua, tehostavat ja automatisoivat suunnitteluprosessia ja laadunvarmistusta. Tämä parantaa rakennusinvestointien kannattavuutta ja rakennusprojektien kustannustehokkuutta.

Solibrin asiakaskuntaan kuuluu merkittäviä kiinteistöjen omistajia, rakennusliikkeitä sekä arkkitehti- että insinööritoimistoja nyt jo yli 60 maassa.

Lisätietoa

Jaakko Jauhiainen
Myyntijohtaja
Puh: 010 5486809
[email protected]
Heikki Kulusjärvi
Toimitusjohtaja
Puh: 010 5486801
[email protected]

www.solibri.com