Solibri Model Checker v7.1 on julkaistu

Julkaisuvapaa

5.3.2012 Helsinki, Suomi ja Scottsdale, Arizona

Solibri Oy julkaisee johtavasta tietomallipohjaisesta laadunvarmistusratkaisusta uuden version. Solibri Model Checker v7.1 sisältää merkittäviä parannuksia tietomallien laadunvarmistukseen, tuen kansallisten YTV2012-tietomallivaatimusten mukaiseen tietomallin tarkastukseen, sekä kommunikointi- ja yhteistyöympäristön tietomallihankkeen koordinointiin.

YTV2012-tietomallivaatimusten automaattinen laadunvarmistus

”COBIM-hankkeen1) tuloksena on Suomessa syntynyt maailman ensimmäiset kansalliset YTV2012 tietomallivaatimukset. Tämä on merkittävä edistysaskel rakennusalalle Suomessa. Globaalissa mittakaavassa Suomi vahvistaa selkeästi edelläkulkijan asemaansa. Solibri tukee tätä kestävää kehitystä ja koko rakentavaa sektoria tätä tarkoitusta varten toteutettujen innovatiivisten laadunvarmistussäännöstöjen avulla.” kertoo toimitusjohtaja Heikki Kulusjärvi.

”Yhteiset tietomallivaatimukset ja menettelytavat tietomallipohjaisessa hankkeessa luovat koko rakentavalle sektorille mahdollisuuden parantaa rakentamisen laatua, tehostaa tuottavuutta ja tuottaa käyttäjiä paremmin palvelevia rakennuksia. Solibrin nyt esittelemä säännöstö suunnitelmien automaattiseen tarkastamiseen YTV2012-vaatimusten mukaisesti on merkittävä askel koko koko rakennusalalle tavoiteltaessa laadukkaampaa rakentamista.” jatkaa Heikki Kulusjärvi.

”Samalla Solibri julkaisee myös Norjan Senaatti-kiinteistöjen, Statsbygg’in, hiljattain julkaisemien tietomallivaatimusten mukaiset tarkastussäännöstöt. Tulemme tekemään vastaavia säännöstöjä myös muihin maihin, kun vastaavia vaatimuksia otetaan käyttöön eri puolilla maailmaa”, hän jatkaa.

Tehokas tuki yhteistyölle ja suunnittelun koordinoinnille

Tietomallihankkeissa laadunvarmistus käsittää perinteisen törmäystarkastelun lisäksi paljon muutakin esimerkiksi suunnitelmien esteettömyyden analysoinnin, sekä tietomallien soveltuvuuden kymmeniin käyttötarkoituksiin, kuten määrälaskentaan tai energia-analyyseihin. Solibri Model Checker on ainoa ratkaisu, joka tarjoaa täyden tuen laadunvarmistukselle.” sanoo Heikki Kulusjärvi. ”Vanhaa mainosta mukaillen voisi sanoa, että ajakaa millä ajatte, mutta lopulta kuitenkin on syytä tarkastaa mallit Solibri Model Checkerillä”, hän toteaa.

Solibri Oy julkaisee uuden version myötä ainutlaatuisen kommunikointi- ja yhteistyöympäristön, joka mahdollistaa koko hankkeen kestävän laadunvarmistuksen ja kaikkien toimijoiden välisen täysin integroidun työskentelyympäristön. Laadunvarmistus, suunnitelmista löydettyjen laatupoikkeamien käsittely ja kommentointi on ensimmistä kertaa mahdolista kaikkien osapuolten välillä.

”Monet näistä uusista toiminnoista on toteutettu asiakkaidemme antaman arvokkaan palautteen ja toiveiden pohjalta. Solibri Oy arvostaa aktiivisia asiakkaitaan, joiden avulla Solibri Oy pystyy kehittämään koko rakennusalaa paremmin palvelevia laadunvarmistusratkaisuja.” jatkaa Heikki Kulusjärvi.

Solibri Oy

Solibri Oy on johtava tietomallien laadunvarmistus- ja analysointiratkaisujen toimittaja. Yritys tarjoaa työkaluja tietomallien laadunvarmistukseen, vaatimustenmukaisuuden tarkistamiseen, suunnitteluprosessin koordinointiin, suunnittelun analysointiin ja tarkasteluun, sekä rakennusmääräysten tarkistamiseen. Solibrin laadunvarmistusratkaisut  parantavat tietomallipohjaisten suunnitelmien laatua ja tekevät rakennushankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheista tuottavamman ja kustannustehokkaamman. Solibrin asiakkaina on merkittäviä kiinteistöjen omistajia, rakennusyrityksiä, arkkitehti- ja insinööritoimistoja 66 eri maassa.

Heikki Kulusjärvi
Toimitusjohtaja
+358 50 3684 637
[email protected]
Jaakko Jauhiainen
Myyntijohtaja
+358 400 448 913
[email protected]

 

1) COBIM-hanke (Common National BIM Requirements) on kehityshanke, jonka tavoitteena on ollut Senaatti kiinteistöjen tietomallivaatimusten laajentaminen kansalliselle tasolle, vaatimusten ja ohjeiden päivittäminen palvelemaan koko ketjua ja kaikkia toimijoita, sekä tuki kestävälle kehitykselle. Hankkeen tuloksena ovat syntynyt kansalliset YTV2012-tietomallivaatimukset. Hankkeessa ovat olleet mukana kaikki rakennushankkeen osapuolet ja tekijöinä rakennusalan johtavat asiantuntijat rakennusyrityksistä, suunnittelutoimistoista ja kiinteistönomistajilta.