Solibri Model Checker Versio 5.1 Julkaistu

Esittelyssä on uusin versio johtavasta rakennusten tietomallien laadunvarmistusohjelmasta, Solibri Model Checkeristä. Tässä versiossa on keskitytty rakennussuunnittelun koordinointiin sekä yhä useampien suunnitteluosapuolien mukaan saamiseen.

Helsinki ja Scottsdale, Arizona Yhdysvallat 12. lokakuuta 2009. Solibri Oy, johtava rakennusten tietomallien laadunvarmistusohjelmien tuottaja on julkaissut Solibri Model Checker –ohjelmiston uuden version 5.1. Ohjelmisto sisältää mm. laajennetun tuen avoimille standardeille ja yhtenä painopistealueena ns. ennakoivan tilankäytön hallinnan.

Ennakoiva tilankäytön hallinta

”Voimme ylpeydellä julkistaa uuden Solibri Model Checker ohjelmistoversion 5.1”, kertoo toimitusjohtaja Heikki Kulusjärvi Solibri Oy:stä. ”Työmaalla tai suunnitteluvaiheen loppupuolella huomataan usein ettei käytettävissä oleva tila riitä vaadittujen järjestelmien tms. asentamiseen, Tässä SMC -versiossa on keskitytty ratkaisuihin joiden avulla yhteensovittamisen vaikeudesta voidaan siirtyä hallittuun ja ennakoivaan tilankäytön hallintaan. DWG-tiedostojen lukumahdollisuudella Solibri Model Checker vahvistaa asemaansa johtavana tietomallien sääntöpohjaisena laadunvarmistusjärjestelmänä ollen yhä laajemmin ja monipuolisemmin käytettävissä.”

Ennakoiva tilankäytön hallinta on menetelmä jolla saadaan selkeä edistysaskel perinteiseen törmäystarkasteluun verrattuna. Nykyisin useilla työkaluilla, kuten myös Solibri Model Checkeillä, voidaan tehdä törmäystarkastelua ja tästä on kiistatta etua kun ongelmat löydetään tietokoneen avulla. Kuitenkin yleensä suunnitelmat ajetaan tälle ”törmäyskurssille” hyvin myöhäisessä vaiheessa jolloin seurauksena on helposti merkittävä määrä korjausta kaipaavia ”törmäyksiä”. Ennakoivassa tilankäytön hallinnassa pyritään löytämään ongelmat aikaisemmin suunnittelun kuluessa ja ennenkuin muut suunnittelijat ”hyödyntävät” toisen tekemää puutteellista/virheellistä suunnitelmaa. Uudessa Solibri Model Checker versiossa on paneuduttu laadunparantamiseen jo aikaisista suunnitteluvaiheista alkaen.

Tietomallit laajemmin hyötykäyttöön

Jonathan Widney, Solibrin Pohjois-Amerikan toimiston johtaja toteaa: ”Tämä versio osoittaa merkittävällä tavalla Solibrin sitoutumisen avoimiin standardeihin. IFC-tiedostojen lisäksi olemme laajentaneet ohjelman käyttömahdollisuuksia myös DWG-tiedostojen suuntaan. IFC-tiedostot runsaine tietosisältöineen antavat meille parhaat lähtökohdat laadunvarmistukseen. Käytännön projekteissa olemme kuitenkin joutuneet toteamaan, ettei kaikista ohjelmista ole mahdollista vielä saada hyvälaatuista IFC-tiedostoa. Näissä tapauksissa on mielekästä tuoda DWG-tiedostoja. DWG-tiedostojen avullakin voidaan suorittaa suuri osa laadunvarmistustoimista etenkin kun niitä käytetään yhdessä IFC –tiedostojen kanssa. Kun IFC-tiedostojen valtavat käyttömahdollisuudet tulevat laajemmin (lue: myös pohjoismaiden ulkopuolella) ymmärretyiksi on siirtyminen IFC-pohjaisiin järjestelmiin sujuvaa.”

Solibri Model Checker – Silta suunnittelun ja rakentamisen välillä

Solibri Model Checker v5.1 on tuote joka auttaa rakennusteollisuutta tavoitteissaan tuottavampaan ja parempilaatuisempaan tietomallipohjaiseen suunnitteluun ja rakentamiseen. Solibri Model Checker v5.1 tuo lisäarvoa sekä suunnitteluun että rakennushankkeen hallintaan. Parantunut laatu näkyy myös kiinteistön omistajalle ja käyttäjälle.

”Mielestämme Solibri Model Checkerin avulla voidaan merkittävästi pienentää perinteistä kuilua suunnittelun ja rakentamisen välillä”, toteaa Heikki Kulusjärvi.

Lisätietoa Solibrista, web-sivustoltamme www.solibri.com tai suoraan:

Solibri Oy
Jaakko Jauhiainen
Myyntijohtaja
Itälahdenkatu 21A,
00210 Helsinki
Puh: 010 5486809
Sposti: [email protected]