Product page icon

Solibri Office

Luokkansa paras laadunvarmistussovelluksemme sopii juuri sinulle, jos hankkeidesi strategiana on virheettömän rakentamisen varmistaminen - olitpa sitten BIM-manageri, arkkitehti tai suunnittelija. Hankkeet saadaan päätökseen menestyksekkäästi ammattimaisella koordinoinnilla ja kaikkien osapuolten välisellä kommunikoinnilla, jossa avainasemassa on edistyksellinen tietomallien tarkastaminen yhdistettynä luokitteluihin, määrälaskentoihin ja muun mallien sisältämän tiedon hyödyntämiseen. Näin tietoa voidaan visualisoida ja hyödyntää lukuisiin eri käyttötarkoituksiin. Tätä kaikkea tarjoaa kaikkein kattavin ratkaisumme Solibri Office, joka täyttää vaativimmatkin laadunvarmistuksen tarpeet.

Heille, jotka työskentelevät hankkeiden keskiössä

Mittavien rakennushankkeiden työnkulun hallitseminen alusta loppuun useiden isojen tiimien kesken vaatii luotettavia ja älykkäitä työkaluja, joilla työskentelyn sujuvuus varmistetaan. Myös erilaisissa projekteissa työskentelevät BIM-managerit ja koordinaattorit tarvitsevat sopivat työkalut valtaisan tietomäärän hallintaan hankkeen eri osapuolten välillä.

Solibri Officen käyttäjät tuottavat tietoa, jolla on tärkeä rooli hankkeen eri osapuolille aina työnjohtajista rakennusten omistajiin.
Tieto saadaan eri toimialojen käyttöön suunnittelutyökaluilla luoduista malleista, jotka yhdistetään yhdeksi malliksi Solibrissa. Yhdistelmämallille tehdään laaduntarkistusta, jonka pohjalta löytyneistä mahdollisista ongelmakohdista kommunikoidaan kaikkien osapuolten kesken. Malleista saadaan haettua ulos määrien lisäksi paljon muutakin tietoa, ja luokittelemalla mallin sisältämät komponentit voidaan tietoa lajitella ja jäsennellä esimerkiksi tiedonjaon tarpeisiin.

Heille, jotka taitavat tarkistussäännöt

Solibrin laaduntarkistus perustuu sekä ennalta määriteltyihin että räätälöitävissä oleviin sääntöihin, joista voit valita käyttöösi sopivat. Tarjoamme markkinoiden parhaat valmiiksi määritellyt säännöt paitsi mallien laadunvarmistukseen, myös paljon muuhun. Sovelluksemme avulla voit muun muassa puntaroida suunnitellun rakennuksen käyttömukavuutta, kuten loppuun asti mietittyjä esteettömyyden yksityiskohtia tai täydellisen kokoisia, ajokulmat huomioon ottavia pysäköintiruutuja. Ja koska tarpeet vaihtelevat hankkeista, rakennuksista ja sijainneista toiseen, ennalta määritellyt sääntömme sisältävät parametrejä, jotka voit helposti asettaa tapauskohtaisesti jokaiselle säännölle. Jos haluat lisää räätälöintimahdollisuuksia, tarjoamme edistyneille käyttäjille vaihtoehdon luoda omia sääntöjä. Olivatpa tarpeesi miten tapauskohtaisia tahansa, Solibrilla voit varmistaa, että ne täyttyvät.
Product image 4